پويش بانوان فاطمی در غدير علوی

پويش بانوان فاطمی در غدير علوی   خطبه خواني غدير توسط بانوان در ١١٠ محله مشهد "همراه با مسابقه" توسل به امام زمان (عج) با خواندن نماز استغاثه براي رفع بيماري كرونا   برگزاري جشن برگزيدگان در باغ…